Luottamusmiehet 


Pääluottamusmies                     

Sari Kivimäki 044 2878782                   vara: Maria Lehmuskallio-Loula

Varhaiskasvatus                     
 Jaana Laine                                         vara: Pinja Ukkonen

Tilapalvelu                             
 Maria Lehmuskallio                               vara: Anne Naski  

Ruokapalvelu                        
 Maaret Naski                                        vara: Sari Kivimäki

Tuntipalkkaiset                       
 Esa Kivelä                                             vara: Tapani Langen


Yhdyshenkilöt

Kessote/ vanhuspalvelut
 Pirjo Vastio                                            vara: Maarit Skyttä