Hiukan historian havinaa

Elettiin maaliskuun seitsemättätoista päivää vuonna 1965, joukko Nakkilan kunnan palveluksessa olevia työntekijöitä oli kokoontunut Nakkilan keskuskansakoululle keskustelemaan ammattiosaston perustamisesta kuntaan. Suomen Kunnallisten Työntekijöiden ja Viranhaltijoiden Liiton edustajana oli paikalla toimitsija Arno Virtanen. Naapuriapua käytännön asioissa oli tullut antamaan Harjavallan yhdistyksen puuhamies Ilmari Savolainen. Keskustelun tuloksena perustettiinkin ammattiosasto, joka sai nimekseen Nakkilan Kunnalliset työntekijät ja viranhaltijat sekä järjestysnumerokseen 374. Varsinainen toiminta alkoi virallisesti 1.4.1965 ja jäseniä liittyi tällöin mukaan 17 henkeä.

Nyt toimintaa on takana 56v vuotta. Näihin vuosiin on mahtunut paljon. Markkinoita järjestettiin vuosina 1981- 2011. Nimi on muuttunut Nakkilan kunta-alan yhdistys KTV ry:tsä Nakkilan kunta-alan ammattiyhdstys JHL ry 374:n.