Jäsenedut

JHL:n jäsenedut pähkinänkuoressa

Työelämän edut

  • JHL neuvottelee lähes sata työ- tai virkaehtosopimusta muun muassa kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa työskenteleville.
  • Ammattiliiton jäsenenä saat aina apua työpaikkasi luottamusmieheltä.
  • Aluetoimistot ja yhdistykset auttavat ja palvelevat jäsentä erilaisissa työelämän tilanteissa sekä järjestävät koulutusta ja muuta toimintaa.

Lue lisää JHL:n työelämässä tarjoamasta tuesta:

Liiton palvelut

Vapaa-ajan edut

  • JHL on vakuuttanut jäsenensä. Jäsenvakuutus sisältää matkustajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille sekä tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle. Jäsenkortti on vakuutuskorttisi.
  • Jäsenenä saat kotiisi kannettuna Motiivi-lehden 8 kertaa vuodessa.
  • JHL tukee hyvinvointiasi ja virkistäytymistäsi monipuolisilla vapaa-ajan jäseneduilla.

Lue lisää vakuutuksista ja vapaa-ajan jäseneduista:

Vapaa-ajan jäsenedut

Jäsenyyden hoito

  • Jäsenyyden hoito -osiosta löydät tietoa muun muassa siitä, miten toimit, jos elämässäsi tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat jäsenyyteesi. Osiossa kerrotaan myös jäsenkortista.