Edunvalvonnan ketju

Edunvalvonnan ketjulla tarkoitetaan kaikkia niitä toimijoita, jotka ottavat tarvittaessa hoitaakseen yksittäisen jäsenen asian. Paikallistasolla sovitaan nykyisin monista palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista.
Tästä johtuen asioiden käsittely ja selvittelyt etenevät nopeammin kun asioita hoidetaan ketjun mukaan.

Luottamusmiehet ja pääluottamusmiehet tuntevat paikalliset olosuhteet ja paikalliset sopimukset paremmin kuin esim. keskustoimiston päivystäjät. Samoin työsuojeluasiamiehet ja työsuojeluvaltuutetut tuntevat paikalliset menettelytavat.


Pääluottamusmies             
Sari Kivimäki
044 2878782                  

Varhaiskasvatus                   Jaana Laine                        

Tilapalvelu                       
 Maria Lehmuskallio-Loula                             

Ruokapalvelu                      Sari Kivimäki  
                         
Tuntipalkkaiset              
Esa Kivelä

Kessote/ vanhuspalvelut
Pirjo Vastio                                             vara: Maria Lehmuskallio-Loula


vara: Pinja Ukkonen


vara: Anne Naski
vara: Tapani Langen


vara: Maarit Skyttä